KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Service Image

FASÁDNE ČISTIACE PRÁCE

Naša firma ponúka profesionálne čistenie a obnovovanie vzhľadu fasád a umývanie okien na výškových budovách. Pri tejto práci používame zlaňovaciu techniku prípadne kobináciu s plošinami podľa potreby.

Service Image

ZATEPĽOVANIE BUDOV A FASÁDNE PRÁCE

Horolezci SEKHO sú školení na zatepľovanie budov, sanácie, tmelenie špár na panelových alebo iných výškových budovách, analýzu poškodení fasád, zisťovanie príčin vlhnutia objektov a mnoho ďalšieho.

Service Image

MONTÁŽNE PRÁCE

Vykonávame montáž / demontáž strešných zariadení ako napríklad fotovoltické panely, robíme výmeny okien z vonkajšej strany budov pomocou žeriavu a zmeny rôznych reklám na výškových billboardoch a mnoho iného.

Service Image

VÝRUB A OREZ STROMOV

Komplexná špeciálna starostlivosť a kultivácia jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách. Vykonávame orez nebezpečných častí stromov, alebo ich častí nebezpečne ohrozujúcich majetok alebo život.

Service Image

RENOVAČNÝ NÁTER FASÁD

Obnovujeme a zlepšujeme vzhľad budov nielen samotným odstraňovaním machu z fasád a konzerváciou ale i novými renovačnými nátermi. Premaľovanie domových fasád, komínov a iných objektov vo vysokých výškach vykonávame špeciálnymi farbami a nátermi odolnými proti opätovnému usádzaniu sa plesní a machov na fasáde.

Service Image

ZIMNÁ ÚDRŽBA STRIECH

Odľahčujeme strechy odstraňovaním snehu a ľadu. Zamedzujeme tým potencinálnej hrozbe prepadu strechy. Najväčšie strešné plochy majú nákupné centrá, výrobné haly, logistické centrá a sklady, ktoré by pod vysokým nánosom snehu mohli ohroziť majetok alebo ľudský život.