KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Výruby a orezy drevín

Komplexná špeciálna starostlivosť a kultivácia jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…).

Na tieto služby využívame našich arboristov, pilčíkov a záhradníkov.