KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Výruby a orezy drevín


Komplexná starostlivosť a kultivácia jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín (drevnatých trvaliek), vyskytujúcich sa mimo lesa v okolí domov, sídlisk a v umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…). Vykonávame výškový orez častí stromov nebezpečne zasahujúcich do infraštruktúry ako sú napríklad drôty elektrického vedenia, nebezpečné konáre nad cestami alebo chodníkmi, eliminácia chorých stromov, odstránenie oslabených konárov a pod.

Na tieto služby využívame našich arboristov, pilčíkov a záhradníkov.