KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Zimná údržba

Odľahčujeme strechy odstraňovaním snehu a ľadu. Zamedzujeme tým potencinálnej hrozbe prepadu strechy. Najväčšie strešné plochy majú nákupné centrá, výrobné haly a sklady, ktoré by pod vysokým nánosom snehu mohli nebezpečne ohroziť majetok alebo ľudský život.

Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť potencionálnemu prepadu ľadových krých alebo cencúľov z okrajov atík striech, kde vzniká nebezpečie pádu ľadu na chodníky a parkoviská vo vonkajšom okolí budov.

Výrub drevín a stromov


Komplexná starostlivosť a kultivácia jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín (drevnatých trvaliek), vyskytujúcich sa mimo lesa v okolí domov, sídlisk a v umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…). Vykonávame výškový orez častí stromov nebezpečne zasahujúcich do infraštruktúry ako sú napríklad drôty elektrického vedenia, nebezpečné konáre nad cestami alebo chodníkmi, eliminácia chorých stromov, odstránenie oslabených konárov a pod.

Montážne práce vo výškach

Vykonávame montáž / demontáž fotovoltiky alebo rôznych stavebných a fasádnych konštrukcií. (Napr. markízy, tienenie a prestrešenia) Postaráme sa o ich montáž alebo demontáž v akejkoľvek výške a v akomkoľvek priestore.

Stavebné výškové práce

Pri stavebných prácach sa tiež dbáme o to, aby bol zverený objekt urobený čo najdôkladnejšie a najefektívnejšie. Horolezci SEKHO sú školení na zatepľovanie, sanácie, tmelenie špár na panelových domoch a mnoho ďalšieho.

Čistiace výškové práce

Naša firma ponúka profesionálne čistenie fasád a okien objektov na západnom Slovensku. Najčastejšie vykonávame čistiace práce na fasádach výškových budov pomocou horolezeckej techniky, prípadne ich kombináciu so zdvižnými plošinami, alebo v nevyhnutných prípadoch vieme zabezpečiť i lešenie.