KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Zimná údržba

Odstraňovanie snehu zo striech, odlahcovanie striech (nakupne centra a pod., odstraňovanie ľadu ktorý ohrozuje majetok alebo ľudský život.

Natieračské práce

Maľovanie rôznych fasád, komínov a iných objektov vo vysokých nadmorských výškach vyžaduje nielen veľké zručnosti, ale aj špeciálne vybavenie. S pomocou našich profesionálnych služieb lezeckej techniky si budete môcť vychutnať nielen elegantné, maľované predmety našúchanie fasádnej farby, ale aj kvalitné služby.

Výrub stromov

Komplexná špeciálna starostlivosť a kultivácia jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…).

Montážne práce

Horolezci SEKHO ponúkajú tiež montáž / demontáž rôznych stavebných konštrukcií. Postaráme sa o ich montáž alebo demontáž v akejkoľvek výške, v akomkoľvek priestore pomocou špeciálneho profesionálneho náradia.

Stavebné práce

Pri stavebných prácach sa tiež opierame o to, aby bol nám zverený objekt urobený čo najdôkladnejšie a najefektívnejšie. Horolezci SEKHO sú školený na zateplovanie ,sanácie, tmelenie spár na panelových domoch a mnoho ďalšieho.

Čistiace práce

Naši lezci sa postarajú o čistenie okien, fasád, stavieb, výrobných hál a striech. Z dôvodu vysokého znečistenia životného prostredia sa tieto objekty musia pravidelne čistiť. Tento proces však komplikuje zložitá dostupnosť a nedostatok špeciálneho vybavenia, preto je najlepším riešením najímanie odborníkov. Môžu mať prístup na akékoľvek miesto v akejkoľvek výške a vyčistiť najšpinavšie miesta. Horolezci SEKHO ponúkajú ďalšie čistiace služby, keď je potrebná údržba netradičnejších predmetov.