KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Zimná údržba

Odstraňovanie snehu zo striech, odlahcovanie striech (nakupne centra a pod., odstraňovanie ľadu ktorý ohrozuje majetok alebo ľudský život.