KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Zimná údržba

Odľahčujeme strechy odstraňovaním snehu a ľadu. Zamedzujeme tým potencinálnej hrozbe prepadu strechy. Najväčšie strešné plochy majú nákupné centrá, výrobné haly a sklady, ktoré by pod vysokým nánosom snehu mohli nebezpečne ohroziť majetok alebo ľudský život.

Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť potencionálnemu prepadu ľadových krých alebo cencúľov z okrajov atík striech, kde vzniká nebezpečie pádu ľadu na chodníky a parkoviská vo vonkajšom okolí budov.